Afcebir

Ön İşlem Tesisi

Ön İşlem Tesisi

Afyonkarahisar’ın tamamından günlük olarak toplanan evsel atıklar öncelikli olarak ön
işlem tesisine getirilmekte ve burada son teknoloji makinelerle türlerine göre ayrıştırılmaktadır.

Bu tesiste, öncelikle evsel katı atık içerisindeki organik atıklar ayrıştırılarak, Biyometanizasyon Tesisine gönderilip biyogaz elde edilerek elektrik üretimi sağlanmaktadır. Kâğıt-cam-metal-plastik gibi geri dönüşüm atıkları ayrıştırılarak, balyalanıp geri dönüşüm tesislerine gönderilmekte, ısıl değeri yüksek olan atıklar ayrıştırılarak, Atıktan Türetilmiş YakıtTesisi’ne gönderilip yakıt elde edilmektedir. Son olarak herhangi bir şekilde geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar ise geçirimsizliği sağlanmış düzenli depolama alanlarına gömülerek atıkların bertarafı sağlanmaktadır. Evsel atıklar bu işlemlere tabi tutularak depolama alanlarına gömülen miktar en aza indirilmekte, böylelikle yer tasarrufu ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi ekonomiye de büyük katkılar sağlanmaktadır.