Afcebir

Hakkımızda

Çeyrek Asırlık
Tecrübe

Birliğimizin fiili faaliyetlerine başladığı Nisan 2006 tarihinden bu yana geçen 21 aylık süreç içerisinde üyemiz olan 66 Belediye ve İl Özel İdaresi sorumluluk sahasına en az 25 ( yirmi beş ) yıl hizmet etmesi planlanan “Afyonkarahisar İli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi” projesi geliştirildi.

+ 0 TON
Yıllık Dönüştürdüğümüz Atık

Hakkımızda

Birliğimizin fiili faaliyetlerine başladığı Nisan 2006 tarihinden bu yana geçen 21 aylık süreç içerisinde üyemiz olan 66 Belediye ve İl Özel İdaresi sorumluluk sahasına en az 25 ( yirmi beş ) yıl hizmet etmesi planlanan “Afyonkarahisar İli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi” projesi geliştirildi. Bu proje kapsamında projenin gerçekleştirilmesi için Katı Atık Bertaraf Tesisi alanının tahsis işlemi tamamlanmış ve ÇED Raporu alınmıştır. ÇED Raporunun olumlu sonuçla alınmasını takiben bahse konu tesise ilişkin Uygulama Projeleri hazırlatılarak, projemiz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Tesis projesinin birlik bütçesince karşılanamayacağı görüldüğünden T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’na hibe için başvuru yapıldı. Ancak Katı Atık Bertaraf Tesisi Projelerinin revize edilmesi gereği doğdu, revize projelerin hazırlanması amacıyla çalışmalara başlandı.

Revize projelerin hazırlanmasının ardından Çevre ve Orman Bakanlığı’ na başvuru yapıldı, projelerin onaylanmasının ve proje maliyetinin bir kısmının Bakanlıktan karşılanması ardından ihale çalışmalarına başlandı ve ihaleye çıkıldı.


ÇED Raporu ve Uygulama projelerinin hazırlatılması işlerinin takibi sürecinde Birliğimiz Afyonkarahisar Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüterek “Poşetli Toplama” ve “Kaynağında Ayrı Toplama” konulu faaliyetleri pilot bölgeler belirleyerek gerçekleştirdi. Öncelikli olarak bu pilot bölgelerde halkın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlendi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bazı Katı Atık Aktarma İstasyonları ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri yerinde incelenerek, bahse konu tesislerin işletme sürecindeki problemleri hakkında bilgi alındı.

Bu incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda, “Afyonkarahisar İli Katı Atık Bertaraf Tesisi”ne ek ve tamamlayıcı unsur olarak faaliyet gösterecek “Aktarma İstasyonları Projesi” için ön fizibilite çalışmalarına başlandı. 
Birliğe üye belediyelerimizin konumları ve tesise olan uzaklıkları ile katı atık üretme kapasiteleri göz önünde tutularak kurulacak Aktarma İstasyonlarının teknik yapısı ve konumları göz önüne alınarak üye Belediyeler 8 (sekiz ) bölgeye ayrıldı.

Bahse konu sekiz Bölgede ilçe Belediyeler Merkez kabul edilerek, Çevre Mevzuatı kapsamında yazışmalar yapılmış ve ilçe Belediyelerden belirlenen kriterler doğrultusunda katı atık aktarma istasyonu yapımı için alternatif sahalar belirlenmesi istendi.

 

Alternatif sahalar belirlendikten sonra, istenilen kriterler doğrultusunda sahalar Birliğin teknik elemanlarınca yerinde incelendi ve her bir bölge için en uygun saha belirlenerek, Birlik Encümeni’ ne sunulmak üzere Teknik Bir Rapor düzenlendi.

Katı Atık Bertaraf Tesisi 2008 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi öngörüldüğünden dolayı katı atık aktarma istasyonlarının projelendirme ve inşaat yapım işi 2008 yılı planlaması içine alındı.

Eğitimin çevre ve çevre sağlığı konularında önemi göz önüne alınarak, TAP ila yapılan protokol gereği temin edilen atık pil kutuları, üye Belediyeler ve okullara dağıtıldı.

Sorumluluk sahamız içindeki vatandaşlarımıza “Kaynağında Ayrı Toplama” ve “Geri Dönüşüm” konusunda bilgilendirmek ve kurulacak tesise halkın aktif katılımını sağlayabilmek amacı ile bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Üye Belediye Başkanları ve yetkili kişilerle Birliğin teknik elemanlarınca bilgilendirme toplantıları düzenlendi.