Afcebir

Düzenli Depolama Tesisi

Düzenli Depolama Tesisi

Geri dönüşümü ve elektrik üretimi mümkün olan atıklar alındıktan sonra geri kalan herhangi bir şekilde kullanılamayan atıklar ise geçirimsizliği sağlanmış düzenli depolama alanlarında depolanmaktadır.

Bu atıkların üzerleri günlük olarak örtü toprağı ile kapatılarak içeride oluşan biyogaz daha önceden yerleştirilen borular vasıtasıyla çekilerek elektrik üretim tesisine gönderilmekte ve elektrik üretimi sağlanmaktadır.