Afcebir

Biyometanizasyon Tesisi

Biyometanizasyon Tesisi

Ön işlem ünitesinde ayrıştırılan Organik Atıklar Biyometanizasyon Ünitesine alınmaktadır. Bu ünitede belirli süre ve sıcaklıkta uygun besleme teknikleri ile çürümeye tabi tutulan organik atıklardan biyogaz elde edilmektedir. Elde edilen biyogaz, biyogaz balonunda depolanmakta, daha sonra elektrik üretimi için gaz motorlarına aktarılmaktadır.

Hâlihazırda düzenli depolama alanlarından alınan biyogazla birlikte saatlik 3,5 MW/Saat elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu elektrik üretimi yıllık 25.000 hanenin elektrik tüketimine denk gelmekte olup, ünitede elektrik üretimi için hedef, üretim lisansının alındığı 7,8 MW/Saat’tir.