Afcebir

Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Vizyonumuz; Çevresel konuların olduğu yerlerde, esnek yapılanmak
ve kalite anlayışına sahip Avrupa Birliği Uyum sürecini de dikkate alarak, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmak için hizmet veren şeffaf ve sağlıklı bir yapı olabilmektir.

Misyonumuz

Misyonumuz; İlimiz ve Ülkemiz çevresinin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, tüzüğümüz ve ilgili kanunlardan ve kuruluşlardan
kaynaklanan yetki ve gelirleri kullanarak, çevresel iyileştirme
projelerinin yapmak, çevre sağlığı ile düzenini bozucu tüm faaliyetlerin
önüne geçmek ve bu konudaki tedbirleri almaktır.