Sayaç

BİRLİĞİN YENİ PROJESİ ZAFER KALKINMA AJANSINDAN DESTEKLENDİ

 

Zafer Kalkınma Ajansının, Çevre ve Altyapı Mali Destek Programı (ÇEDEP) kapsamında ‘Enerjiye Dönüşen Atıklar Geleceği Hazırlar’ adlı projemiz destek almaya hak kazanmıştır.  Bu kapsamda Zafer Kalkınma Ajansın’da sözleşme imzalanmasıyla birlikte projenin uygulanması için işlemler başlatılmıştır. 24 ay içerisinde tamamlanacak olan proje kapsamında açıklamada bulunan Birlik Müdürü Ercan ÖZCAN projenin önemini ve hedeflerini anlattı.

-Proje kapsamında; Afyonkarahisar ilinde mevcut olan atık geri kazanım alt yapısının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların yakıt olarak kullanılmasına olanak sağlayacak ATY [Atıktan Türetilmiş Yakıt] tesisinin kurulması, atıkların kaynağında ayrıştırılması konusunda mevcutta gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik alt yapı çalışmalarının geliştirilmesi ve mevcutta bulunan katı atık ön işlem ve kompost tesisinin kompost üretim kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Kurulması planlanan ATY [Atıktan Türetilmiş Yakıt] tesisi sayesinde, mevcut altyapı ile geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların bir kısmı, yakıta dönüştürülmüş olacaktır. Ülkemizde ve dünyada örneği bulunan bu tesislerde üretilen yakıtlar çimento fabrikalarında kömür yerine kalorifik değeri yüksek bir yakıt olarak kullanılabilecektir. ATY tesisi kurulumu ile depolanması ve bertarafı mevcut durumda ekonomik yük oluşturan, sadece düzenli depolama ile gömülerek bertaraf edilen atıkların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında diğer bir hedefimiz mevcutta bulunan kaynağında atık sınıflandırılması alt yapımızın fiziki ve beşeri olarak geliştirilmesidir

‘Enerjiye Dönüşen Atıklar Geleceği Hazırlar’ Projesinin bütçesi 3.978.846 TL olup % 30’u( 1.199.996 TL) Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacaktır.

Ekleme Tarihi:12.7.2018

İlgili Fotoğraflar

Başkan


Burhanettin ÇOBAN

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları