Sayaç

VALÄ° MUSTAFA TUTULMAZ KATI ATIK BERTARAF TESÄ°SÄ°NDE Ä°NCELEMELERDE BULUNDU

Vali Mustafa Tutulmaz 9 Aralık 2005 tarihinde kurulan ve Afyonkarahisar Merkez Belediyesi dâhil olmak üzere 52 belediye ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin de üye olduğu Çevre Hizmetleri Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisini ziyaret etti.

2008 yılında tamamlanan Katı Atık Düzenli Depolama ve Berteraf Tesisi, 7 ayrı ilçede katı atık aktarma istasyonlarının inşaatının tamamlanmasıyla birlikte 01.10.2009 tarihinde işletmeye alınmıştır.

Sorumluluk sahası içerisinde dünya standartlarında yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmayı amaçlayan tesis, üyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşlarımıza sorunsuz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için faaliyet göstermektedir.

5 Haziran Dünya Çevre Gününün içinde bulunduğu hafta dolayısıyla ziyaretler gerçekleştiren Vali Tutulmaz tesisin çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulundu. Vali Tutulmaz öncelikle Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi hakkında bilgiler aldı.

 

Tesis Tüm İllere Örnek Bir Tesis

Tesis hakkında slayt sunumu eşliğinde bilgiler veren Çevre Hizmetleri Birliği Müdürü Ercan Özcan: “ZEK tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Bir Çevre için Geleceğimizi Planlıyoruz” projesi kapsamında tesisimiz 2015 yılında yapımı tamamlanarak 26 Ekim 2015 tarihinde işletmeye alınmıştır. Tesisin yapılmasıyla biyobozunur atık azaltımı sağlanmış, tesise karışık gelen evsel atıklar ön işleme tabi tutulmuş, atıklar ayrıştırılmış, organik atıklar elektrik üretimi için katı atık düzenli depolama alanında depolanmaktadır. Tesis tüm illere örnek bir tesistir” dedi

 

10.000 Hanenin Elektrik İhtiyacı Karşılanıyor

Vali Mustafa Tutulmaz’a Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi ve Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi hakkında da bilgiler verildi. Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi 2012 yılı Mayıs ayından itibaren biyogazdan elektrik üretiyor.  Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde 10.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede elektrik üretiliyor. Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde ise 2009 yılından bugüne Afyonkarahisar’daki tüm sağlık kuruluşlarının yanı sıra Uşak ve Burdur illerindeki sağlık kuruluşlarının da tıbbi atıkları bertaraf ediliyor.

 

Tesisler önemli katma değer sağlıyor

Tesis incelemeleri sonrasında açıklama yapan Vali Mustafa Tutulmaz,” Bugün milyonlarca insanın yaşadığı dünyada, hızla tüketilen doğal kaynaklar maalesef aynı hızda kendini yenileyemiyor. Öte yandan insanın yaşam standardını yükseltmek adına ürettiği her ürün neticede atık dağları olarak doğaya bırakılıyor. İncelediğimiz tesisler hem çevre dostu tesisler, hem de enerji ve istihdam açısından ülkemize katma değer sağlıyorlar. Türkiye’de ve dünyada enerji yatırımlarının gerekliliği de açıktır. Enerji üretimi geri kazanımdır, yenilenebilir bir kaynaktır, teşvik edilmelidir.   İlimizdeki bu tesisler bu noktada önemli kazanımlar sağlıyor. Türkiye’ye örnek tesisler olması da bizleri ayrıca gururlandırıyor. Tesislerin yetkililerini kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi:11.6.2018

İlgili Fotoğraflar

Başkan


Burhanettin ÇOBAN

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları