Sayaç

BİRLİK TÜZÜĞÜ'NÜN 11. MADDESİ GEREĞİNCE BİRLİK MECLİSİMİZ 18NCİ OLAĞAN TOPLANTISINI, 07 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.30'DA, AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA YAPACAKTIR

BİRLİK TÜZÜĞÜ'NÜN 11. MADDESİ GEREĞİNCE BİRLİK MECLİSİMİZ 18NCİ OLAĞAN TOPLANTISINI, 07 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 10.30'DA, AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU'NDA YAPACAKTIR.

T. C.

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği

18. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

07.05.2014 ÇARŞAMBA

 

BİRİNCİ OTURUM;

 

  1. Birlik Meclisi Divan Kurulunun Oluşturulması.
  2. Yoklama ve Açılış
  3. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısı’na ait Tutanak Özeti’nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması.
  4. Çevre Hizmetleri Birlik Başkanı seçimi ve karara bağlanması.
  5. Birlik Başkan Vekillerinin seçimi ve karara bağlanması. (2 Başkan Vekili)
  6. Birlik Meclisi Katipleri ve Yedek Katiplerinin seçimi ve karara bağlanması. (2 Asil Katip, 2 Yedek Katip)
  7. Birlik Encümen üyelerinin seçimi ve karara bağlanması. (1 Başkan, 7 üye)
  8. Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu’nun seçimi ve karara bağlanması. (1 Başkan, 4 üye)
  9. 2013 Yılı Birlik Kesin Hesabının görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.
  10. 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülüp karara bağlanması.

 

İKİNCİ OTURUM;

 

11.  Çevre Haftasında Atık Pil Toplama Kampanyasında dereceye giren okullara verilecek ödüllerin görüşülerek, karara bağlanması.

12.  İller Bankasından borçların talep edilmesi konusunda Birlik Başkanına yetki verilmesi hususunun karara bağlanması.

13.  Birlik Meclis ve Encümen Üyelerine huzur hakkı ücretinin 110,00 TL olarak belirlenmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

14.  Birlik Adına düzenlenen Sözleşmelere imza atması için Birlik Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

15.  Birlik Tüzüğü’nün 3ncü maddesinde Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi bölümündeki kapatılan Belediyelerin çıkartılarak, çalışma alanının güncellenmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

16.  Evinde tedavi gören diyaliz hastalarının büyük çoğunluğunun ekonomik durumlarının düşük olması nedeniyle, Tıbbi Atık Bertaraf Bedellerinin alınmaması hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

17.  Birlik Üyesi Belediyelerin günü geçmiş borçlarının İller Bankasından alacakları katılım paylarından %50’ye kadar kesinti yapılması hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

18.  Birlik Başkanına maaş ödenmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

19.  2013 yılı Kesin Hesabının karara bağlanması.

20.  Ahmetpaşa Belediyesinin Çevre Hizmetleri Birliği’ne üye olması hususundaki başvurularının görüşülerek, karara bağlanması.

21.  Birliğe ait 03 VK 713 plakalı çöp toplama aracının Özel İdareye tahsis edilmesi hususunun görüşülerek, karara bağlanması.

Ekleme Tarihi:25.4.2014

Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları