Sayaç

Motorin (Euro Dizel) Alımı

Motorin (Euro Dizel) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin f bendi uyarınca ihale edilecektir. İhale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir.
İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 07.12.2018 tarihi, saat 14:30'a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.

İhale Dökümanını Satın Almak İçin Birliğin Afyonkarahisar Halkbankası Şubesinde bulunan TR10 0001 2009 1830 0006 0000 14 iban nolu hesabımıza ihale kayıt numarası belirtilerek, ihale döküman bedeli olarak 100TL. yatırılması gerekmektedir. Dekont  ile birlikte ihale dökümanlarını Birliğimizden temin edebilirsiniz.

Adres: Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası. Kat:5 Daire:510-511 03100 AFYONKARAHİSAR MERKEZ AFYONKARAHİSAR
Tel: 2722142803


Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları