Sayaç

Evsel Atıklar

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarihinde kurulmuş olup, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi 01.10.2009 tarihinde 7 adet Transfer İstasyonlarıyla birlikte hizmete açılmıştır. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi, Ambalaj Toplama ve Ayırma Tesisleri yer almaktadır. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Transfer İstasyonlarından 93.648,85 ton evsel atık tesise taşınmış olup, Düzenli Depolama Tesisine toplam 225.901,47 ton evsel atık depolanmıştır.

Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi ihalesi Nisan ayında yapılmış olup, Arel Çevre Yatırımları ve Enerji Üretim Tic.Ltd.Şti firması ihaleyi almıştır. Firma, 01.01.2012 tarihinde düzenli depolamaya, Nisan ayında elektrik üretimine başlayacaktır. 

Başkan


Mehmet ZEYBEK

Eğitim Sunumları

Faaliyet Raporları

Meclis Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler

Mevzuatlar

Yönetim Planları